Analyse

  • Planlægning af den fysiske indretning for en virksomhed kan være kompleks og udfordrende; På den ene side skal man forholde sig til formelle krav som arbejdsmiljø og budgetter, samtidig med at bygningens konkrete udformning sætter rammer for, hvordan man kan placere sine rum og funktioner. På den anden side er der selve organisationen og mennesker, som skaber livet mellem væggene. Deres behov og forventninger til, hvad en arbejdsplads skal kunne, er ofte lige så forskellige, som der er afdelinger og medarbejdere.
Læs mere

Vores metode

Få overblik over eksisterende funktioner og rammer.
Vi Indsamler ønsker fra ledelse og medarbejdere.
Vi udarbejde beslutningsgrundlag, der tager højde for fremtidige behov.

Læs mere

Se vores tidligere interiørdesign løsninger