Ørestad Syd, byggefelt 1.4

Byggefelt 1.4 tager afsæt i en traditionel karréstruktur, med rækkehuse langs den nord- og sydvendte facade. I gavlene mod øst og vest etableres der lejlighedsbebyggelser. For at sikre en større tilgængelighed mellem omgivelserne og bebyggelsen, åbnes bebyggelsen op med to porte, en i den nordøstlige passage og en i den sydvestlige facade. Denne løsningsmodel åbner mulighed for, at arbejde med flere forskellige uderum, der hver især har en forskellig karakter og grad af privathed, der samtidig tilbyder nogle nye alternativer til den omkringliggende by.

Bebyggelsesstruktur og bygningshøjder

Etageboligerne varierer fra 3 til 6 etager, mens rækkehusene er i 3 etager. Etageboligerne, der fungerer som gavlbygninger, danner en fin overgang og sammenhæng til den bymæssige kontekst. De østlige gavlbygninger er højest, da det er med til at skabe en mere fortættet og urban bygade ud mod Robert Jacobsens Alle. De vestlige gavlbygninger er lidt lavere, og skaber en mere åben by, ind mod Rækkehuskvarteret.

 Rækkehusene

Rækkehusene har i sin type stort potentiale for yderst energivenligt byggeri, da de får et stort boligvolumen med et minimalt facadeareal. Husene ligger op af hinanden, og har derfor kun to facader mod det fri. Den høje grad af bygbarhed og enkle konstruktion giver stor garanti for et hus med høj tæthed og dermed et lavt varmetab. Alle vinduer har en god højde og kaster dagslys langt ind i boligen, en løsning der minimerer brugen af elektrisk lys, giver et godt indeklima og bidrager til den passive opvarmning af boligen.

Facadearkitektur og materialitet

Rækkehusene og etageboligerne tænkes udført i teglsten af god kvalitet, med en variation og en stoflighed, der giver facaderne liv. Bebyggelsen har flere forskydninger i facadelinjen, der er med til at bryde den monotone facadearkitektur og tilføre individualitet til hver enkelt bolig.

Bebyggelsen bliver opført i forskellige rødbrune og mørke nuancer af tegl kombineret med kobber. Bebyggelsen har til hensigt at udstråle den samme tyngde og robusthed som Københavns ældre byhuse. Kombinationen af varieret højde og en lodret opdeling af facaden, vil tilpasse det store bygningsvolumen til en mere menneskelig skala på gadeplan. Det giver indtryk af en bebyggelse bestående af flere enkeltejendomme.

Enkelte rækkehuse har som arkitektonisk element en karnap i 2 etager, som spænder fra enten stue til og med 1. sal eller 1. sal til og med 2. sal. De rækkehuse med karnap fra stue til 1. sal afsluttes med en fransk altan på toppen, mens facader uden karnap og med karnap fra 1. sal til 2. sal, har franske altaner i to etager på henholdsvis 1. og 2. sal. Karnapperne udføres i kobber.

Dette arkitektoniske element giver variation i facadearkitekturen og giver indtrykket af, at facaden skifter i højder og forskyder sig ud mod gaden. Materiale og facadeudtryk går med om hjørnet på hjørnebebyggelserne, så bygningerne kommer til at fremstå som sammenhængende bygningskroppe.

Vinduesmotiverne tager udgangspunkt i det samme på både rækkehuse og etageboliger, men varierer i nogle tilfælde i højde fra henholdsvis etagebolig til rækkehuse. Det arkitektoniske element på etageboligerne, der adskiller sig fra rækkehusene, er henholdsvis en altan der forskyder sig i facaden samt et antal recesser over indgangspartierne, hvor der ikke er placeret altaner. Recesserne strækker sig over 2 etager af gangen og er med til at give facaden dybde. Altanerne er transparente med skråtstillede balustre i stål og fladstål som afslutning i top og bund.Stueetagerne, der danner basen på bebyggelsen, etableres med tegldetaljer, der markerer en tydelig overgang fra stue- til øvrige etager. Yderligere vil stueetagens facadearkitektur være anderledes end de øvrige etager – dette forestilles udført med et andet forbandt eller reces i forbindelse med vinduesmotiverne.Valget af gode, sunde og langtidsholdbare materialer, giver husene en lang levetid med begrænset vedligeholdelse. Det arkitektoniske udtryk er en moderne fortolkning af de kendte rækkehusbebyggelser og etageboligbebyggelser i Danmark, tilpasset fremtidige krav til indeklima, og de ønsker og behov, som en moderne familie har i dag.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Richard Mortensens Vej & Robert Jacobsens Vej
Ørestad Syd, København S

Bygherre
PFA Boliger A/S

År
2017-

Areal
9.500 m²

Situationsplan

Koncept