Engparken, Køge kyst

Det centrale Køge er kendetegnet ved facader med stor detaljerigdom og med mange fremspring i facaderne, samt motiver som port gennemgange. Der er forsøgt at lave en moderne tolkning af dette motiv med modernistiske udseende facader, karnapper og træfelter. Engparken er et stringent moderne hus, men med mange af Køge bymidtes detaljer og i en skala, som forholder sig til den eksisterende by.

Engparken er et projekt i varierende højder, således at ejendommen får et urbant udtryk, samtidig med at møde byen på byens præmisser, ved at gå ned i skala mod nordvest, hvor huset møder almindingen og mod sydøst for at skabe to modsatrettede trapper der giver gode opholdsmuligheder med masser af dagslys. Samtidig har projektet et tårnmotiv mod nordøst og sydvest. Der er skabt et varieret facade udtryk, med fremspring i facaderne, ved materiale ændringer, ved gennemgange og indgange, hvor bygningens funktion og karakter bliver understreget ved variationen.

Billedecredit: Komproment

Funktion
Bolig

Beliggenhed
Søndre Molevej 6, Køge
Køge

Bygherre
Bonava

År
2018 – 2020

Areal
5.653 m²

X