Ny Nordisk Funktionalisme

Danielsen Architecture blev grundlagt i 1987 og har siden etableret sig som en førende rådgivningsvirksomhed med bred erfaring og kompetence inden for funktionalistisk arkitektur og design. I alle vore projekter lægger vi vægt på at forene høj arkitektonisk kvalitet og godt håndværk med funktionalitet og hensyn til de mennesker, der skal fungere i det færdige byggeri. Samtidig ønsker vi at skabe sammenhæng og dynamik mellem rammer og proces, så bygningerne kan modsvare fremtidens krav om fleksibilitet, bæredygtighed og udviklingsmuligheder.

Vores arbejde er funderet i ny nordisk funktionalisme, der dækker den overbevisning, at arkitekturen skabes indefra og ud. Arkitektur som kunstart skal tjene og opfylde et formål, for uden anvendelighed reduceres det efter vores mening til en skulptur. Ud fra denne devise ligger vores altoverskyggende fokus derfor på brugerens behov. Vores arbejdsmetode baserer sig på at imødekomme de unikke behov på en innovativ og kreativ måde for herigennem at skabe værdi og anvendelighed for vores kunder og brugere. Dybdegående projektanalyser såvel som respektfuldt samarbejde og samspil med bygherrer, brugere og teknikere er et særligt karakteristikum for tegnestuens tilgang til arbejdet med at skabe værdifuld arkitektur.

Danielsen er blevet kåret til årets arkitekt 2007 i tidsskriftet »Erhvervs Ejendom« og for byggeriet “Metropolis” har vi modtaget Københavns Kommunes Arkitekturpris 2009, ’som anerkendelse for smukt gennemført byggeri i staden København’.