Kildegården: Det Grønne Hjerte

Landskabet ved Kildegården skaber frodige rammer for de mange aktiviteter for Kildegårdens egne beboere samtidig med, at det skaber en vigtig kobling til det omkringliggende lokalmiljø. Landskabet kendetegnes ved synlig håndtering af regnvand samt frodig struktur for beplantning med fokus på formgivning og plantevalg. Stiforbindelser skaber forbindelser på tværs af arealet til de mange kulturelle aktiviteter der ligger sig op af Kildegårdens areal – som kulturhus, cafeer, musikhus, sport mm.

Landskabets bearbejdning sikrer en velfungerende ankomst til bygningen ved Møllehusvej som så udfoldes mod vest med private haver og derefter i et åbent parklignende område. Det åbne område formes med små bakker, frodig og varierende beplantning samt forskellige opholdsmuligheder med lege, -og bålplads. Landskabet mod syd sikrer mere praktiske funktioner som affalds -og cykelhåndtering imens landskabet mod nord består af en lille offentlig lommepark som sikrer en vigtig forbindelse med lokalområdet.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Kildegården 1
Roskilde

Bygherre
MT Højgaard

År
2021

Areal
4000 m²

Situationsplan

Aktitivitets-diagram

Plandiagram

X