Danielsen Urban Landscape

Med naturens forvandlingskraft, klimaets luner, nøje udvalgte planter og drømmen om frihed, skaber vi naturoplevelser i byen


Vi drømmer om at bevæge os frit i byen, og stræber efter den skønhed og harmoni, som nøje udvalgte planter giver. Naturens evige forvandlinger, alle klimaets facetter og den særlige karakter enhver kontekst har, inspirerer os.

Forvandlinger

Alt hvad vi arbejder med, har en stærk relation til naturens variation og forgængelighed. Styrken i et naturligt landskab er, at naturen aldrig er konstant, men altid i evig forvandling. Den styrke bruger vi altid, når vi arbejder med nye landskaber. Også når det handler om klimaforandringer;

Klimasikring

Klimasikring og lokal afledning af regnvand (LAR) er altid en naturlig del af vores projekter. Vi mener, at LAR-løsninger skal give os både tryghed og rekreativ værdi, og det er logisk for os, altid at tænke bæredygtigt i forhold til bylivet, økonomi, anlæg, drift, og et miljø der støtter stedets funktion.

Kontekst

Vores projekter hænger altid sammen med den lokale kontekst de befinder sig i, for det er vigtigt for os, at skabe sammenhængskraft mellem bygning og landskab.

Frihed i byen

Et velfungerende byrum, er for os et uderum i menneskelig skala, der tilbyder oplevelser og mulighed for at gøre lige præcis det, man har lyst til. Et sted hvor adfærden ikke styres og kontrolleres.

De rigtige planter

Alt hvad vi gør, tager udgangspunkt i alt det, naturen selv kan skabe, når vi giver den nøje afstemte plantesammensætninger, de rigtige mængder lys og skygge og vind. Vi mimer naturens egne kræfter, når vi disponerer et landskab. Det sikrer den store sammenhæng.