L’Oréal

Etableringen af L’Oréal Skandinavien er et samarbejde med udlejers arkitekt. Danielsen Spaceplanning har stået for lejerådgivning, processtyring, designprogram og projektledelse. Med udgangspunkt i L’Oréals workplace-design og korporative guidelines, har Danielsen Spaceplanning videreudviklet et koncept for den nordiske hub. Med rødder i L’Oréals brand-guideline er hubben skabt med klare skandinaviske noter for at understrege det multinationale firmas forbindelse til Skandinavien.

Et omfattende analysearbejde er grundlaget for projektet. Ud fra behovsanalyse, brugerinvolvering og workshops er der udarbejdet en rapport, der beskriver konceptet for indretning, workplace-design i fleksible arbejdsmiljøer samt udvikler retningslinjer for indretningsdesign og aptering af tværfaglige arbejdsmiljøer, der fremmer udviklingen i virksomheden. Grundprincippet i rapporten er at skabe en fleksibel og aktivitetsbaseret arbejdsplads, der tager afsæt i nordisk design. Samtidig er L’Oréal en ung og dynamisk arbejdsplads, hvilket afspejles i indretningens fleksible miljø med skarpe farver. Kontorlokalerne ligger i et moderne flerbrugerhus, hvor etagerne er forbundet af en stor trappe. På de rummelige reposer er L’Oréal visuelt brandet i form af et åbent loungemiljø og digitale skærme.

Danielsen Spaceplanning har yderligere været support og lokal designer på udviklingen af L’Oréal Acadamy. Her har vi rådgivet på designet af multimedierum til uddannelse og events.

Funktion
Kontor

Beliggenhed
Havneholmen 25
København K

Bygherre
International & lokal

År
2015

Areal
3.500 m²