Danielsen Spaceplanning

Arbejdet med space planning som et professionelt rådgivningsområde, startede ud fra et stort behov for grundige analyseredskaber. Der var brug for en metode til at kortlægge, hvad der egentlig initierer virksomheders baggrund for at omorganisere de eksisterende rum. Mange virksomheder var nemlig ofte ude af stand til selv at tilvejebringe og italesætte de reelle ønsker og behov for deres fremtidige kommercielle fysiske rammer.

Danielsen Spaceplanning grundlagde derfor et holistisk analyseapparat, der konkretiserer behov og ønsker og derved baner vejen for at skabe rum, der afspejler virksomhedernes identitet og strategi for fremtiden.

Vi har mere end 20 års erfaring med at definere organisationernes behov og identitet, og vi ser derfor os selv som eksperter i rådgivning indenfor analyse og designløsninger. Vi skaber værdi gennem processen, der tager udgangspunkt i en forståelse af, hvordan et pågældende arbejdsmiljø bliver brugt. Gennem grundige rådgivningsforløb samarbejder vi med virksomhederne om at skabe sammenhæng mellem den specifikke organisationen og de fysiske rammer.

Rådgivningen muliggør i sidste ende, at virksomhederne selv sættes i stand til at træffe kompetente beslutninger om, hvordan deres arbejdsrum bedst kan sikre medarbejdernes performance og arbejdsglæde.

Danielsen Spaceplanning løser ikke alene opgaver i samarbejde med Danielsen Architecture, og Danielsen Urban Landscape men deltager også i tæt samarbejde med andre rådgivende virksomheder.