Strandby høje

Ambitionen for projektet er at skabe gode og sunde boliger med høj arkitektonisk kvalitet i et markant byggeri som åbner sig og integrerer byen og byens infrastruktur via fælles friarealer. Projektet skal fungere som et fyrtårnsprojekt for Hundige og området som helhed – et tydeligt punkt på de trafikale livsnerver og et pejlemærke for fremtidig sund byudvikling. Projektet skal være med til at sikre trygge byrum af høj kvalitet hvor alle føler sig sikre og velkomne samt en rationel og optimeret løsning på infrastrukturelle forhold – et løft for hele området som i dag er stærkt præget af hurtige forbipasserende trafikalt flux og et byrum der kan virke utrygt for svage trafikanter. Byrummet skal ved et kvalitetsløft forandres så alle føler sig velkomne på alle tider af døgnet.

Ved at tilbyde mulighed for ophold og ved arkitektonisk at være markant er det ønsket om at skabe et sted og ikke ”bare” en bebyggelse.

Åbne op for byen

Projektet tager udgangspunkt i ønsket om at skabe en bebyggelse der både åbner sig for omgivelserne og samtidig skaber intime byrum omkring sig. Byggegrunden er defineret af en overvejende infrastrukturel kontekst på nordsiden, jernbane og cykel- / gangbro mod syd samt forbindelsesbroen der krydser grunden. Denne kontekst påvirker grunden i to retvinklede retninger på langs og på tværs af grunden. Ved som grundlæggende, arkitektonisk greb at arbejde med en vinklet bebyggelse i forhold til konteksten, opstår der rumligheder og orientering i og omkring bebyggelsen, hvor øjet fastholdes og beboere og borgere oplever et roligt og trygt byrum. Samtidig giver den vinklede bebyggelse en kvalitet til boligerne, fordi facaderne til alle sider forholder sig til konteksten på en måde, hvor udsyn og udsigt ikke er afskåret af den umiddelbare kontekst – man ser fra boligerne på langs, på tværs, henover henholdsvis gangbro, station, jernbane, vej, Portalen og videre ud hvor der himmel, skov og vand. Projektet integrerer således i et enkelt arkitektonisk greb de mange udfordringer der er givet på grunden.

Portal til Hundige

Projektet er udformet med en markant arkitektonisk kvalitet via de hældende tagflader. Udover at understrege ønsket om udsyn og udsigt fra lejlighederne danner denne variation i bygningshøjde en markering af området omkring Hundige Station, Waves og Portalen. Det er projektteamets ønske at projektet skal være med til at løfte hele dette område og markere det visuelt som en portal – adgangen til Hundige. Selve arkitekturen er nøje gennemtænkt således at bygningerne længst mod syd og nord rejser sig som tårne og italesætter det visuelle møde med Hundige fra S-tog og i bil og samtidig falder bygningerne i højde for at sikre en naturlig relation til Portalens højde.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Hundige stationsvej
Greve

Bygherre
Balder

År
2020-

Areal
20.000 m2