Arkitektonisk Due Diligence

  • For de fleste virksomheder er konstante forandringer et eksistensvilkår, som også har betydning for den måde, de indretter sig på. For eksempel kan den teknologiske udvikling, en fusion eller en stor fyringsrunde med ét kræve, at man må nytænke sine rum og faciliteter til den nye virkelighed. Når det sker, er det relevant at foretage en due diligence, så virksomheden kan træffe en informeret beslutning om, hvad der skal ske. Det kan ske ud fra definerede benchmarks som f.eks. byggeomkostninger, attraktionsværdi, lejekontrakt og bygningens fleksibilitet.

Tid til at flytte?

Opfylder nuværende sted vores behov?
Blive boende og bygge om?
Findes der bedre og ledige alternativer?
Hvad er potentialet på kort og langt sigt?
Hvordan hænger økonomien sammen?
Hvilke risici skal tages i betragtning?