A12: En karré med plads til leg og hygge

(Projektet er lavet i samarbejde med Vilhelm Lauritz Arkitekter)

Gårdrummet indrammes af stuelejlighedernes privat terrasse, og beplantningen i bedene underinddeler gården i mindre rum, der indrettes med forskellige funktioner. Et legeområde giver fx plads til fri leg for børnene i området, mens opholdsmøblement inviterer til korte eller længerevarende ophold. På ydersiden af bebyggelsen har stueetagerne hævede terrasser som ligger svøbt i frodig beplantning og begrønnede terrænmure. Omkring dem etableres en terrasseret inddeling for at udligne det terrænet der falder cirka to meter på tværs af grunden. I det sydvestlige hjørne inviteres omgivelserne ind til udeservering på en mindre terrasse.

Gårdrummet bestræber sig efter at opnå et grønt og frodigt udtryk, til trods pressede vækstbetingelser, da det befinder sig ovenpå et kælderdæk. Flerstammede træer vokser oven på små bakker, og under træerne plantes et tæt bunddække af hjemmehørende buske, suppleret med robuste stauder og løg, så der sikres variation gennem året –  så som blomstring, frugtsætning og høstfarver. Bedenes kant opløses ved en forskydning i flisebelægningens. På den måde sikres en mere flydende overgang mellem de befæstede og de ubefæstede arealer. Fra stien markeres overgangene til det centrale rum med trædesten.

Funktion
Boligområde

Beliggenhed
Høje Taastrup

Bygherre
Core Property Management P/S

År
2019 -

Areal
6.0000 m²