Fælledkanten: Mellem Kalvebod og Ørestad

På grænsen mellem Ørestad Syd og Kalvebod Fælled – præcist hvor den høje tætte by møder det flade åbne landskab – ligger karréen, hvor både tag, gård og kantzoner trækker på værdier fra fælleden

Indtil 1943 lå Kalvebod Fælled under vand, men det 20 km2 store område blev inddæmmet og naturen – ikke mindst fuglelivet – indtog det hurtigt. I 40 år var den militært øvelsesterræn, men nu alle kan færdes frit på Fælleden som i dag er en del af Naturpark Amager. Kalvebod Fælleds største attraktion er landskabet: det flade strandoverdrev som ligger plant med havets overflade. Himmel og hav mødes i en lige linje på horisonten og der er allermest himmel. Det er et landskab af uendelighed indtil du får øje på Ørestads lodrette nybyggeri med græssende køer, dådyr og heste i forgrunden og Københavns tårne i baggrunden.

Tagterrassen løfter dig op over byen og Fælleden, så du får en komplet oplevelse af udsigten over fælleden. Her er små terrasser, gangstier og frodige flerstammede træer med hvidblomstrende Vildæbler og rødfrugtede Seljerøn. Pink kapsler på Benved og blåsorte bær på Pibekvalkved, danner små farveeksplosioner i tætte krat, som samtidig skaber læ.

Ørestadens terræn falder naturligt ned mod fælleden i vest, og det skaber spændende terrasser i gårdrummet. Terræntrapper og rampeforløb kobler terrasserne sammen, så man nemt kan bevæge sig rundt. Højbede med Pilebladet Gedeblad farver en blank, mørkegrøn bund året rundt. Kranstop supplerer med let løv, lyse blomster og gyldne høstfarver. Et tæppe af Stjerneskærm, Kertepileurt, Mosebunke og Skovfrytle forbinder landskabet inde i gården med fælledlandskabet lige uden for gården.

Kantzoner er landskabsarkitekters betegnelse for mellemrummet på jorden mellem bygningen og gårdrummet, pladsen, vejen, cykelstien eller fortovet eller kanalen – mellem privat og offentligt eller mellem huset og byen. Zonen kan være smal eller bred og beplantet eller belagt. Den kan være rolig eller fyldt med aktivitet. Her hæver terrasser sig og giver direkte adgang fra stuelejlighederne til Blåaks, Hirse og Hjortetrøst. Flerstammede træer af Prydæble, Tretorn, Bærmispel og buske som Diervilla og Japankvæde møder Fælleden i skala og frodighed og de steder, hvor kantzonens bredde tillader det, er der bænke på kanten mellem Ørestad og Kalvebod Fælled.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Else Alfelts Vej 52-58
Ørestad Syd, København S

Bygherre
Balder

År
2019

Areal
21.000 m²

X