AS32 masterplan

Projektet består af en række selvstændige bygninger, der indfinder sig under et fælles arkitektonisk sprog. Bygningerne placerer sig i en stringent grid-struktur med varierende højder og volumener og vil således fremstå med en særegen identitet i forhold til de omkringliggende bebyggelser. Diversiteten tænkes yderligere forstærket gennem detaljeringen af de enkelte bygninger. Nuanceringen opnås fx gennem begrønning af facader eller grafisk bearbejdning. Vinduessætningen bidrager med en lethed og et spil i facaden, idet udformningen og kompositionen danner en vertikal bevægelse opnået gennem et varieret mønster af vinduesrammer, der nogle steder strækker sig over to etager.

Kontorhuset på Amager Strandvej 32 er tænkt som et moderne og innovativt kontormiljø, der både i funktion og udformning skal være bindeled mellem den fremtidige bebyggelse mod vest og Amager Strandpark i øst. Bebyggelsens udformning skal skabe åbne passager og dermed klare bevægelseslinjer mellem Amager Strandvej og Ved Amagerbanen. Kontorbyggeriet vil give kvarteret et arkitektonisk løft og i øvrigt forøge aktiviteten og livet i nærområdet.

Med de opdelte voluminer, den nedbrudte skala samt det klare arkitektoniske sprog, vil byggeriet harmonere med omgivelserne og løfte kvarteret med mulighed for ophold og bevægelse.

Funktion
Masterplan

Beliggenhed
Amager Strandvej 32
København S

Bygherre
C.W. Obel Ejendomme A/S

År
2014

Areal
20.000 m2