Skelbækgade masterplan

Skelbækgade har i flere år ligget hen som en zone i det aktive og levende Vesterbro, der markerer grænsen mellem Den Hvide Kødby og området omkring. Den lille gennemgangsgade har længe været et af de områder på Vesterbro, der har trængt til et både fysisk, socialt, kulturelt og ikke mindst arkitektonisk løft. Fornyelsen af Skelbækgade skal gøre det trygt og attraktivt at være studerende og beboer på Vesterbro. De fysiske forandringer skal ifølge kommunen være lokalt forankret og imødekomme lokale behov bedst muligt. Områdefornyelsen har derfor haft stort fokus på menneskelig deltagelse, og der skal skabes et byrum med opholdsmuligheder for de lokale. Danielsen Architectures projekter på Skelbækgade består af to bygninger, der forskyder sig i forhold til hinanden. SOPU ligger skråt, mens Scandic Hotel følger gadens facadelinje. Denne tilbagetrækning nedskalerer forholdene og skaber pladsrum ud mod Skelbækgade. Mellemrummet mellem de to bygninger danner en passage, der giver direkte forbindelse til Kødbyen. Passagen skal være publikumsorienteret, lige såvel som gårdrummet i hotellet er åbent for byens brugere. Således sikres en kulturel bæredygtighed på Skelbækgade fremover.

Funktion
Detail og kontor

Beliggenhed
Skelbækgade
København V

Bygherre
Tetris A/S

År
2009 -

Areal
25.000 m²

Situationsplan