Vedbæk Park: Formet af fredsskov

Den nye bydel, Vedbæk Park, er formet af den fredskov, som grænser op til boligerne.

Projektet startede med en mark, og i udformningen af parkbyen, har vi inddraget de planter og frø og den jord og det vand som naturligt er på stedet – for vi mener, at det er de nærmeste omgivelser, stedets egen karakter, som skal hjælpe landskabsarkitekten videre, når der skal tegnes byrum fra bunden.

I Vest ligger bebyggelsen op ad skovbrynet og ud mod åbne engarealer og god udsigt. Terrænet er meget kuperet med fine udsigtspunkter. Terrænet i Øst giver helt naturlige muligheder for at aflede regnvandet lokalt, ned i en lille eksisterende sø. Husene følger højdekurverne, og det giver gode uderum med mange små private nicher til læ og ophold.

Det gamle fiskerleje og Vedbæk, den velfungerende forstad til København, bidrager med bymidte, havnearealer og strand.

Funktion
Rækkehuse

Beliggenhed
Henrikholmsallé 38A
2950 Vedbæk

Bygherre
Bonava A/S

År
2016 -

Areal
20.000 m²