Kelleris kvarter

Forbindelser og sammenhænge.

Attraktionen omkring Kelleris er stor og generelt er borgere og besøgende tiltrukket af de grønne og blå naturtræk i Kommunen: Skovbælterne, søerne, engene og skovområderne, vandløbene og selvfølgelig alle kystområderne mod Øresund. Centralt i dette netværk af grønne og blå områder, opstår Kelleris med sit naturskønne terræn og små søer.

Som pejlemærker i landskabet, vil delområderne vise sig som retningsgivende elementer, sammen med den markante natur og terrænspring på grunden. Stierne i Kelleris kobler sig på områdets øvrige stier, veje og rekreative områder. De slynger sig gennem landskabet og giver mulighed for, at man kan komme helt tæt på naturen og de attraktioner, der ligger i området. Det er fx søerne, legeplads, bærhaver, et fælleshus og naturbiotoper.

Dette projekt indeholder en arkitektonisk udformning af delområder, som understøtter fortællingen om helheden, som har et fælles hjerterum omkring et centreret fællesareal og som I nogle områder endda bliver omkring en lille sø. Som helhed bliver Kelleris et eksempel på ny naturbaseret udvikling, med en indbydende, grøn bydel for alle borgere.

 

Arkitektur og materialitet

Bebyggelsen opføres i 4 klynger og består af 7 forskellige boligtyper, hvoraf 4 af dem er rækkehuse.

Rækkehusene og etageboligerne tænkes udført i teglsten af god kvalitet, med en variation og en stoflighed, der giver facaderne liv og opføres i 3-4 forskellige teglnuancer, som harmonerer i jordtoneskala, fra lyse gule nuancer til mere grålige og sidst over i de rødlige nuancer. Teglstenene kommer til at varierer fra mursten til beklædningstegl, som et arkitektonisk virkemiddel der giver variation og ejerskab hos de enkelte beboere.

Bebyggelsen har flere forskydninger i facadelinjen, der er med til at bryde den monotone facadearkitektur og tilfører individualitet til hver enkelt bolig. Kombinationen af sadeltag, flade tage og en lodret opdeling af facaden, vil tilpasse bygningsvolumenet til en mere menneskelig skala på gadeplan. Det giver indtryk af en bebyggelse bestående af flere enkeltejendomme.

Materiale og facadeudtryk trækkes i flere tilfælde op på sadeltagene som får samme udtryk, hvilket lader bygningen fremstå som en sammenhængende bygningskrop.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Horbækvej
Kelleris hegn, Helsingør

Bygherre
Casa

År
2021-

Areal
25.000 m²