Kirkebjerg Søpark

Kirkebjerg Søpark har tidligere rummet en stor betonfabriksbygning med tilhørende mindre erhvervsbyg-ninger.

Grundarealet for Kirkebjerg Søpark er samlet ca. 46.400 m2.

I Kirkebjerg i dag, finder man mange overflader med tekstur og materialer som patinerer godt, herunder de røde teglfacader og ståldetaljer. Bygningerne er bygget i et stramt, samt geometrisk formsprog. Vandrette bånd, af hvide samt mørke vinduer og døre, skaber kontrast og variation. Med tydelige referencer til denne industrielle karakter, skal materialevalget til Kirkebjerg trække tråde tilbage til industriens materialitet og kombinere det med beplantning og et moderne islæt.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Kirkebjerg Parkvej
Brøndby

Bygherre
AKF

År
2020 -

Areal
46.400 m2