Lyngholm: Bølgespor i sandet

Beplantningen og belægningen på Lyngholm spejler bølgers spor i sandbunden.

Gårdrummets centrale del er opdelt i mindre rum, afgrænset af rækker med træer, klippede hække og blomstrende buske. Mellem bølgeformationerne finder man frodige bede med blomster, bunddækkende planter og små intime opholdssteder.

Den østvendte promenade gentager bølgebevægelsen, hvor mørke granitbånd danner bølgeformationer på en lys betonflade. Udsparinger med plantebede af skovfyr, hanesporetjørn og æble, står i en frodig bund af klitroser, marehalm og engelsk græs, for at forstørre det maritime tema.

Funktion
Boligområde

Beliggenhed
Enghave Brygge
København S

Bygherre
NPV A/S

År
2020

Areal
22.300 m²

Situationsplan