Office CPH

Den gamle elværksgrund er beliggende mellem Adelgade og Borgergade i det indre København, og adskiller sig væsentligt fra de omkringliggende boligbebyggelser. Ejendommene i området er arkitektonisk forskellige, men har dog det til fælles, at deres facadeudformning præges af gentagelsens æstetik, samt en betydelig rigdom i detaljering og materialitet.

Forslaget til denne kontorbygning tager derfor afsæt i et alsidigt formsprog, hvor fokus på facaden er helt centralt. Ambitionen er at skabe et byggeri der indpasser sig i områdets æstetik gennem nøje udvalgte facadematerialer og -geometri, der tager farve fra Dronningegården og forholder sig til grid-strukturen i området.

Facaderne beklædes med glas i Tombak-rammer, der i forskellige kombinationer danner relieffer og skaber foranderlige facader med forskellige rytmer. Kassetterne i glas og tombak står på en tung base i mursten og følger etagehøjden. Der bliver på den måde bidraget til formidling af skala i byrummet, med klare referencer til facadeopbrydningen på den modsatte side af vejen.

Funktion
Kontor

Beliggenhed
Adelgade og Borgergade
Købehavn K

Bygherre
N/A

År
2012

Areal
14.500 m²

Situationsplan

Konceptdiagrammer

Konceptdiagrammer