Radiorækkerne

Med inspiration hentet i klassiske, Københavnske townhouses, som Kartoffelrækkerne og Humleby, er det den tætte planlægning og rummene mellem bygningerne, der er det centrale i Radiorækkerne. Den menneskelige skala, udearealerne, plads og sikkerhed for børn er sammen med overkommelige priser og attraktiv beliggenhed Radiorækkernes helt særlige styrke.

Radiorækkerne er bygget i gule teglsten med zinkkarnapper og vinduer i træ. Valget af solide og langtidsholdbare materialer giver husene i Radiorækkerne en lang levetid. I forlængelse af denne grønne linje, er tagene udført som grønne tage, der består af forskellige sedumspirer og andre plantearter, der samlet set giver et varieret udtryk. Set fra de omkringliggende 8-etagers boligkomplekser vil Radiorækkernes tage lede tankerne hen på sommergule og grønne marker set fra et fly. Det grønne tag medvirker desuden til at holde rumtemperaturen i balance ved at køle om sommeren og isolere om vinteren. Taget har lang levetid og beskytter effektivt mod støj, samtidig med det holder 60-70 % af regnvandet tilbage på taget og aflaster kloakkerne.

Alle boliger har to karnapper – en på første sal og en på anden sal. De er placeret forskudt fra hus til hus for at bryde den faste facadearkitektur og give individualitet til hver enkelt bolig. På langs af bebyggelsen er der placeret en sti, som skaber forbindelse mellem de små pladsdannelser mellem husene, der er indrettet til leg og fælles ophold.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Tom Kristensens Vej 14
København S

Bygherre
Tetris A/S

År
2010 - 2014

Areal
10.500 m²

Situationsplan