Harbour Park

Harbour Park er et projekt i det nye Århusgadekvarter i Nordhavn, og bebyggelsen er inspireret af stedets arkitektur og de smukke tunge, murede bygninger på havnen. Dynamikken i Frihavnens tunge havneindustri danner rammerne for Sandkajens nye bebyggelser og udendørsfaciliteter. På bygningens vestfacade findes publikumsorienterede funktioner, der inviterer til deltagelse i det særlige byrum, der vil blive udviklet omkring små nye kanaler og bassiner.

Huset er opført som en sluttet karré, og de opbrudte facader og varierede højder giver en nedskaleret variation. Bebyggelsen mimer yderligere den klassiske københavnske arkitektur ved vertikale skift i facaden. Tre farvevarianter af nogle meget udtryksfulde teglsten med en spændende og usædvanlig stoflighed illustrerer disse skift. Altanerne og de horisontale recesser fungerer som facademotiver, der giver liv, samtidig med at de laver et forløb gennem de store facader.

På husets højeste tagflader er der etableret grønne tage med solpaneler. De laveste tagflader ligger delvist i læ og indrettes til tagterrasser, hvor beboerne kan mødes. Gårdarealet indrettes som et grønt fælles friareal.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Århusgade
København Nordhavn

Bygherre
KPC København A/S og AP Pension

År
2012 - 2016

Areal
12.100 m²

Situationsplan

Konceptdiagrammer