Scandic Hotel Kødbyen

Den nye hotelbygning på Vesterbro i København er en del af den kulturelle, sociale og arkitektoniske opgradering af Skelbækgade. Hotellet danner sammen med SOPU en visuel afgrænsning til Den Hvide Kødby og en passage dertil, hvilket opfylder Scandics ønske om at få en markant og udadvendt hotelbygning, der imødekommer og bidrager til Kødbyens restauranter, barer og rummelige miljø.

Kravet om en stor grad af transparens i stueetagen og udadvendthed bliver mødt af publikumsorienterende funktioner i stueetagen. Her findes cafe, bar, restaurant, der bidrager til Vesterbros liv og erhvervsudvikling. Det modernistiske udtryk i den hvidpudsede facade med de store, vandrette vinduesåbninger er nøje tilpasset områdets bevaringsværdige arkitektur fra den funktionalistiske guldalder i 1930’erne. Hotellet forholder sig yderligere loyalt til SOPU Campus, som den morfologisk hænger sammen med.

Scandic Hotel kan ses som en parafrase over den velkendte københavnertypologi, etagekarréen med et gårdrum. I dette tilfælde er gårdrummet offentlig tilgængeligt og kommer til at invitere byens brugere indenfor via et åbent indgangsparti i den nedskalerede facade. Den traditionelle karré er inspirationskilde til hotellet, men har i dette projekt fået en skævvridning, et kubistisk islæt og skrånende tag. Scandic-hotellets distingverede tagudformning giver bygningen et særligt udtryk og skaber en arkitektonisk overgang til de store karréstrukturer mod vest, samtidig med at Kødbyen i denne moderne tolkning afsluttes mod Skelbækgade. Den begrønnede tagflade er splittet og giver et skråt knæk, der, set fra de omkringliggende bygninger, skaber dynamik og liv på Skelbækgade.

Funktion
Hotel

Beliggenhed
Skelbækgade
København V

Bygherre
Scandic Hotels

År
2016-2018

Areal
15.443 m²

Konceptdiagrammer

Situationsplan

X