CPH Airport, forbindelsesfinger

Forbindelsesfingeren mellem indenrigs- og udenrigsterminalerne i Kastrup Lufthavn havde til formål at sikre en forbedring af de logistiske forhold, og af de oplevelsesmæssige aspekter for lufthavnens besøgende. Bygningen skulle på den ene side være helt unik, men på den anden side kunne indgå som en naturlig del af lufthavnens komplekse kontekst. Med dette grundlag fremstår Forbindelsesfingeren – 300 meter lang, 13 meter høj og med 450 meter rullefortov – som et enkelt arkitektonisk greb, der på sofistikeret vis udnytter sin skala til at skabe en særlig symbiose mellem det funktionelle og kunstneriske.
Forbindelsesfingerens formmæssige hovedgreb fremtræder i dens tværsnit. To skaller mødes og danner spidsbuede stålkonstruktioner. Med seks meters mellemrum er de buede stålrammer funderet på to langsgående stribefundamenter i hele fingerens længde. Fra landside skaber forbindelsesfingeren associationer til en mere traditionel lufthavnsarkitektur, idet dens krumme form strækker sig i en blød aerodynamisk form, hvor aluminiumspladernes overflade og synlige nitter skaber et råt, men let udtryk med klare referencer til flydesign.

Funktionelt forholder forbindelsesfingeren sig til sit omkringliggende miljø i kraft sin funktion som støjskærm mellem landside og airside. Den arkitektoniske oplevelse nuanceres af bygningens vinduer, hvor konceptet om adskillelse af landside og airside artikuleres. Mod airside lægger små vinduer sig som perler på en snor og kaster et elegant skyggespil på væggenes hvide flader. Mod nord åbner bygningen sig op gennem høje vinduer, der skaber visuel kontakt til landside og lukker det blå himmellys ind.

Funktion
Lufthavn

Beliggenhed
Københavns Lufthavn
Kastrup

Bygherre
CPH Københavns Lufthavne A/S

År
2007

Areal
4.500 m²

Situationsplan

Håndskitse