Sivholm

Bebyggelsen er opført som rækkehusstokke med facader i blødstrøgne teglsten. Med en stor variation i de lyse sten sammen med et enkelt formsprog i arkitekturen, fremstår bygningerne på Sivholm som en byarkitektonisk helhed. De individuelle enheder fremhæves ud mod vandet ved lange facader med skiftene højder og forskydninger i facadelinjerne, samt store vinduespartier og altaner ved hver bolig. Facadelinjens forskydning suppleres yderligere med store teglbeklædte karnapper i en eller to etager, afhængig af boligtypen. Mod gårdrummet fremstår bygningernes facader enkle, med små variationer i de store vinduespartier og danner baggrund for det centrale grønne og frodige gårdrum. Over facaderne bevæger den gennemgående sternkant sig ind og ud i takt med forskydningerne i facadelinjen og markerer overgangen til tagterrasserne, der fremstår varierede i takt med deres spring i etagehøjden.

Bebyggelsen er opført som rækkehusstokke med facader i blødstrøgne teglsten. Med en stor variation i de lyse sten sammen med et enkelt formsprog i arkitekturen, fremstår bygningerne på Sivholm som en byarkitektonisk helhed. De individuelle enheder fremhæves ud mod vandet ved lange facader med skiftene højder og forskydninger i facadelinjerne, samt store vinduespartier og altaner ved hver bolig. Facadelinjens forskydning suppleres yderligere med store teglbeklædte karnapper i en eller to etager, afhængig af boligtypen. Mod gårdrummet fremstår bygningernes facader enkle, med små variationer i de store vinduespartier og danner baggrund for det centrale grønne og frodige gårdrum. Over facaderne bevæger den gennemgående sternkant sig ind og ud i takt med forskydningerne i facadelinjen og markerer overgangen til tagterrasserne, der fremstår varierede i takt med deres spring i etagehøjden.

Læs mere Læs mindre

Funktion
Housing

Beliggenhed
Albert Schweitzers Vej 2-88
Enghave Brygge, Copenhagen SV

Bygherre
NPV A/S

År
2016-2020

Areal
7.300 m²

Situationsplan