Strandby Huse: Omfavnet af Volden

Strandby Huse, tilbyder 48 nye lejeboliger, kun et stenkast fra Hundige Station. Bæredygtighed har været i højsædet, hvilket bl.a. afspejles i en præcertificering til DGNB-guld. Strandby Huse består af tre punkthuse placeret i et meget varieret terræn. Husene placeres på den lavtliggende del af terrænet, hvorved der opstår nogle interessante og irregulære uderum imellem bebyggelsen.

Med afsæt i læhegnets beplantningtypologi, tilplantes det høje terræn, som bugter sig om sitet, af et frodigt plantebælte af robuste hjemmehørende arter, som er med til at afskærme og give grunden et naturligt udtryk med årstidsvariation. Fra skråningen ledes regnvand fra tagflader og overfladevand via åbne og rørlagte vandrender til tre frodige regnvandsbede, hvilket er med til at skabe grobund for høj biodiversitet. Grusstier snor sig over vandrender og mellem regnvandsbede, og skaber adgang til og imellem bygningerne. Stuelejlighederne har private terrasser omgivet af vilde fritstående buske med direkte adgang ud til fællesarealerne.Skråningen indgår som en aktiv del af legearealet, med balanceelementer og legeredskaber der inddrager den stejle hældning som et integreret legeelement.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Frydenhøj Alle
Greve

Bygherre
Balder

År
2020 -

Areal
3.000 m²

Situationsplan