Blyantsfabrikken

Projektet på Islands Brygge, omsluttet af charmerende gamle bygninger der tidligere husede en blyantsfabrik, danner nu rammen om kreative virksomheder og flotte industrielle boliger. Imellem bygningerne tager det nye landskab udgangspunkt i den flisebelægning der tidligere belagde udearealet fra væg til væg. 

Udsparinger i belægningen erstattes pixelvis af tæt bunddækkende beplantning, skulpturelle formklippede hække, træer med karaktergivende bark og blade. På denne måde skabes en grafisk og kantet struktur der understreger ganglinjer og opholdsrum. Samtidig skabes der plads til tæt og frodig beplantning i flere lag, som er med til at opdele uderummene i mindre nicher og understrege bygningens rå udtryk.  

Indpasset i belægningens kantede strukturer lægger egetræsbænke og -borde op til ophold og socialt samvær blandt firmaernes medarbejdere og kunder, samt Blyantsfabrikkens beboere. På sydsiden kan legende sjæle fristes til et slag petanque i solen eller leg i og omkring det dertil designede legehus.

Funktion
Erhverv

Beliggenhed
Sturlasgade 12
København S

Bygherre
Blyantsfabrikken

År
2020

Areal
500 m²

Koncept Diagram