Fælledkanten

Byggefelt 3.3 har en helt unik placering i overgangen mellem Amager Fælled og den tætte by, hvor der er rig mulighed for at arbejde med integrationen af urbanitet og natur. Dette arbejdes der med i vores boligprojekt, hvor de grønne tage er en af de mest karakteristiske og attraktive markører.

Bebyggelsen består af en forholdsvist tæt karréstruktur med mulighed for at etablere bygningshøjder fra 7 til 27 meter. For at skabe modvægt til den tunge bygningsmasse etableres der grønne oaser på de store tagflader. Tagparken integreres som en del af karréens arkitektur, så den er synlig for alle og indgår som et visuelt rekreativt aktiv for bebyggelsen, bydelen og beboerne. På taget vil der stå drivhuse til urban gardening, som vil kunne ses på afstand som en markør for bygningen. På taget vil der yderligere være mulighed for forskellige aktiviteter såsom sport eller stille ophold.

Facaden forskyder sig i sektioner, og giver på den måde indtryk af, at bebyggelsen består af flere enkeltejendomme. Denne imitation af det klassiske København suppleres af, at bygningen bliver opført i ekspressive teglsten i grålige og varme, lyse jordtoner med en markant stoflighed. Materialerne er inspireret af det klassiske bymiljø i Københavns brokvarterer og bidrager dermed til en urban relation til den by, Ørestad Syd bliver en del af.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Else Alfelts Vej 52-58
Ørestad Syd, København S

Bygherre
Balder Danmark ApS

År
2015 -2019

Areal
21.000 m²

Konceptdiagrammer

X