Koralbadet

Som navnet angiver, er Sluseholmens havnebad, Koralbadet, udformet ud fra tanken om et koralrevs smukke og organiske form. Konstruktionen er enkel; bygningskroppen er monteret på pontoner, der har pæle forankret i havbunden, og som danner en beskyttet lagune fri af kajkanten. Adgangen til havnebadet sker via en landgangsbro, der ligesom selve badet, følger tidevandets bevægelse.

Badet består af tre bassiner samt et udspringstårn. Udenfor sommersæsonen er badet lukket for offentligheden, men her kan den lokale vinterbadeforening til gengæld benytte faciliteterne, som blandt andet omfatter en sauna, der er etableret specielt til dem.

Koralbadet er morfologisk med til at skabe en sammenhæng mellem naboen Metropolis og kanalbyen i Sluseholmen. Badet åbner molen op og gør området attraktivt for den lokale befolkning, der med byudviklingen i Sydhavnen vokser hastigt i disse år. Mange mennesker flytter ind i de attraktive boliger i Sluseholmen, og derfor er det naturligt, at de nye lokale også har adgang til det rene vand, vi har i Københavns kanaler.

Funktion
Havnebad

Beliggenhed
Sluseholmen
København SV

Bygherre
E/F Metropolis

År
2008 - 2011

Areal
815 m²

Situationsplan

Situationsplan