Pontoppidan Parken

Pontoppidan-parken er et boligprojekt i Valby, der er opført som en trelænget karréafslutning, der omgiver et fælles, østvendt haverum. Husets højde varierer i henholdsvis 4, 5 og 6 etager for at nedbryde bygningen i skala i forhold til omgivelserne. Denne variation markeres ved en lodret reces i facaden.

Bebyggelsen er opført i blødstrøgne, gule teglsten og sorte vinduesrammer. Balustre og altaner er af galvaniseret stål og fungerer som et dekorativt facademotiv, der indgår som et brydende element i den lange, stringente facade. Nordfacaden har franske altaner, og der er arbejdet med et recesmotiv sammen med vinduesplaceringen. Tagprofilen er inspireret af byens traditionelle mansardtage, og er udført som tagafslutning beklædt med zink.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Clara Pontoppidans Vej
Valby

Bygherre
NCC PD

År
2010 - 2013

Areal
7.500 m²

Situationsplan