Strandby huse

Bebyggelsen opføres som 3 punkthuse i fire etager med en markant arkitektonisk komposition, i fin harmoni med den kontekst, som bygningen er placeret i.

Facaderne opføres i gule teglsten, der er groft muret med høj tekstur komponeret med hvid pudsede felter omkring vinduerne. Valget af de klassiske facadematerialer skaber et robust udtryk der sammen med rytme og proportionering signalerer, at det er et bolighus med mindre boliger. Vinduernes placering og proportionering optimerer dagslysindfald og indretningsmuligheder i boligerne, og på den måde er der taget hensyn til indretning og fleksibilitet – så boligen kan bebos af både en eller to personer, hvad enten de er par eller room-mates.Altanen kommer til at fungere som en forlængelse af lejligheden og bliver ikke bare et sted vi spiser, men også et sted vi tørrer tøj og dyrker små urtehaver.

Altanen er en umiddelbar del af vores bolig, mens gaderummet er rammen om vores liv som beboere i byen og vi skelner meget mellem det private liv på altanen og det offentlige liv i byrummet, men begge dele har en væsentlig indflydelse på hinanden og vores oplevelse af byens dynamik. Kunsten er at få alle de forskellige uderum til at spille sammen med boligen og den omkringliggende by, således at byen og boligen kommer til at afspejle det liv vi lever, men også det liv vi gerne vil leve. Valget af gode, sunde og langtidsholdbare materialer, giver husene en lang levetid med begrænset vedligeholdelse. Det arkitektoniske udtryk er en moderne fortolkning af de kendte rækkehusbebyggelser og etageboligbebyggelser i Danmark, tilpasset fremtidige krav til indeklima, og de ønsker og behov, som en moderne familie har i dag.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Frydenhøj alle
Greve

Bygherre
Balder

År
2020-

Areal
3.000 m2