Tværveje i Ørestad Syd: Byens grønne årer

I den sydlige del af Ørestad er der i de seneste år skudt en hel ny bydel op. Karrébebyggelser med etageboliger og rækkehuse indrammer byens rum og definerer en ny start for de mange beboere der flytter til området. Fælles for de nye bebyggelser er de varierede kantzoner, der skal sikre en attraktiv overgang mellem facade og det fælles vejsystem.

Mellem de store nord-sydgående gader, forbinder mindre tværveje byen med den rekreative Kalvebod Fælled. Tværvejene skal håndtere den kørende trafik til boliger, brand og renovation. Samtidig skal tværvejene fremstå som rekreative årer igennem byen, hvor frodige bede med mulighed for regnvandsopsamling, naturligt forlænger den rekreative kantzone omkring bygningerne.

Vi forestod totalrådgivningen i forbindelse med hovedprojekteringen af 8 tværveje, hvor et puslespil af funktionelle, praktiske og ideologiske krav og ønsker skulle samles til nogle helstøbte byrum.

Funktion
Byrum

Beliggenhed
Ørestad Syd, København S

Bygherre
By & Havn

År
2018

Areal
-