Vesterbrogade 188

Vesterbrogade 188 er indpasset mellem to meget forskellige bygninger, der har mere end 60 år mellem sig. Facadeudformningen har derfor naturligt haft et særligt fokus i projektet. I tråd med en stor del af det øvrige byggeri på Vesterbrogade, er der anvendt teglsten. Dog er disse brugt mere ukonventionelt med forskydning af flader i forskellige flugter, der danner nyfortolkede karnapper.

Ud over niveauspringene optager den nye infill-bygning også nabobygningernes forskellige facadelinjer og knytter dem sammen i et relief, der er skabt af de forskudte planer i facaden, som sammen med proportioneringen skaber et harmonisk helhedsindtryk. Infill-bygningen forbinder og lukker således karréen og indgår i en facadelinje, der trods stor variation fremstår harmonisk og logisk i proportioneringen.

Huset er klædt i smukke grådæmpede, rødbrune mursten, og den øverste penthouseetage er beklædt med zink. Anvendelsen af de grådæmpede, rødbrune teglsten og grå zink er direkte inspireret af Vesterbros eksisterende bygninger fra slutningen af 1800-tallet. På denne måde bliver den nye ejendom til en naturlig og nutidig del af det gamle Vesterbro.

Funktion
Boliger

Beliggenhed
Vesterbrogade 188
Frederiksberg C

Bygherre
CPMG Construct ApS

År
2009 - 2015

Areal
1.500 m²

Situationsplan